Diplomering vmbo TL

Diplomering

Voor de diplomering is 1 uur per groep gereserveerd. Dit is vanwege de coronamaatregelen van het RIVM en in overleg met de gemeente Delfzijl, waarbij gesteld is dat er o.a. maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn bij dit festijn.

De diplomering is van 16.00 - 21.30 uur.