Stage Basis- en Kader Beroepsgerichte leerweg leerjaar 3

De leerlingen uit leerjaar 3 van de Basis en Kader Beroepsgerichte leerweg lopen stage van maandag 1 april 2019 t/m donderdag 18 april 2019 bij bedrijven en/of organisaties in de regio.