Excursie examenklassen biologie Eems-Dollard

Ieder jaar gaan de examenklassen biologie op excursie naar Schiermonnikoog. Hier wordt onderzoek gedaan naar het ecologisch systeem van het Wad. Maar zoals vele dingen dit jaar, kon ook dit niet doorgaan vanwege Corona maatregelen. Om toch dit onderzoek te kunnen doen is besloten het onderzoek te verplaatsen naar het Eems-Dollard gebied. Hier is enthousiast gezocht naar bodemdieren en vogels.

Het was een regenachtige dag……maar leuk was het wel.

’s Middags is het programma naar binnen verplaatst. Hier is microscopisch onderzoek gedaan naar waterkwaliteit en bodemprofielen.

Ondanks de regen, wind en kou was het een succes. De warme chocolademelk was een lekkere beloning.