Goud Grunn

Dit jaar neemt het Theda Mansholt College in december met leerlingen uit de eerste klas voor het derde jaar deel aan het project "Goud Grunn".

Dit project daagt leerlingen uit om leerlingen over hun toekomst in onze regio na te denken. Gaswinning en de gevolgen ervan zijn immers een maatschappelijk probleem geworden waar veel mensen mee te maken hebben. En, er liggen gewoon ook heel veel kansen in de regio, bijvoorbeeld als het gaat om bouwen, duurzaamheid, levensloopbestendig wonen en energietransitie. 

Centraal staat de vraag: "Hoe wil ik dat mijn dorp of stad eruitziet over tien of twintig jaar?

Via workshops en een excursie naar BuildinG Groningen gaan de leerlingen hiermee aan de slag. Hun ideeën kunnen ze vormgeven door middel van een filmpje, maquette, tekening etc.

Aan dit project nemen meerdere scholen uit de regio deel. Aan dit project is een prijsvraag verbonden. De voorgaande 2 jaren is het Theda Mansholt College in de prijzen gevallen. Vorig jaar met het werkstuk Tiny House.