Goud Grunn

Donderdag 19 december laten zo'n 125 leerlingen van het Theda Mansholt College hun werkstukken zien aan wethouder Rijzebol van de gemeente Delfzijl en enkele ambtenaren waaraan ze gewerkt hebben tijdens de projectweek "Goud Grunn".

EPI-kenniscentrum coördineert voor voortgezet onderwijs scholen in de provincie Groningen die zich hebben aangemeld, het project Goud Grunn. Goud Grunn betrekt de leerlingen bij de vele ontwikkelingen waar onze regio mee te maken heeft. De jeugd heeft tot nu toe weinig stem gekregen in de (aardbevings-)problematiek in Groningen, wat ook is onderstreept door de Kinderombudsvrouw en de Onafhankelijke Raadsman.

Centraal staat deze vraag: “Hoe wil ik dat mijn dorp of stad eruitziet over tien tot twintig jaar?” 
De scholieren worden via lessen (en eventueel een prijsvraag) uitgedaagd hierover na te denken met als voordeel: 
– ze worden zich bewust van directe leefomgeving en actuele technische en sociaal- maatschappelijke uitdagingen 
– ze worden uitgedaagd positieve kwaliteiten van leefomgeving te benoemen/onderzoeken
– ze worden gestimuleerd om mee om te denken over de toekomst van de regio  

De ingrediënten: gastlessen, excursie, werkstukken en een prijsvraag
De scholieren krijgen tijdens diverse (gast)lessen informatie over de Groninger aardbevingen en alles wat daarmee samenhangt: ondergrond, techniek, achtergrond gaswinning, schade, bevingsbestendiger, levensloopbestendig en energieneutraal bouwen, de versterkingsopgave, de sociale impact en ze gaan op excursie. Dat wordt onder meer verzorgd met medewerking van Toptechniek in bedrijfFieldlab Practice, BuildinG en EPI-kenniscentrum.

Na de lessen gaan de leerlingen aan de slag met de uitwerking van de centrale vraag, waarbij ze hun ideeën voor hun dorp van de toekomst vormgeven in bijv. een maquette, tekening, filmpje etc. Ze kiezen daarbij uit één of een combinatie van de volgende thema(s):
1. Voorzieningen
2. Zorg
3. Duurzaam wonen en bouwen
4. Herbestemming leegstaande gebouwen
5. Woonomgeving en groen

Honderden scholieren doen mee
De vmbo-leerlingen van het Theda Mansholt College doen mee aan dit project en in de loop van 2020 sluiten het Dollard College in Woldendorp, Rutger Kopland School in Siddeburen, Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum in Appingedam en Aletta Jacobs College in Hoogezand ook aan. In totaal bijna 500 scholieren!

Als de werkstukken klaar zijn, worden de beste genomineerd voor een vakjury- en publieksprijs. Van de genomineerde projecten worden filmpjes gemaakt waarbij het publiek ook kan stemmen.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens een feestelijk uitreiking in juni. De ideeën van de jongeren worden zoveel mogelijk gedeeld met bestuurders, zodat zij die kunnen meenemen in hun plannen.

Van de werkstukken van alle scholen komt in mei 2020 een expositie in o.a. het gemeentehuis in Delfzijl en in bibliotheken in Delfzijl, Appingedam en Hoogezand. Exacte datum zullen we u t.z.t melden.