Maatregelen betreffende Corana ingaande 16 maart

Het besluit van de overheid om de scholen open te houden heeft geleid tot de volgende maatregelen die maandag 16 maart a.s. ingaan en gelden in ieder geval tot en met vrijdag 20 maart, tenzij we andere richtlijnen van de overheid ontvangen. Mocht de overheid vandaag (zondag 15 maart) besluiten om de scholen te sluiten dan laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten.

Maatregelen op het Theda Mansholt College:

 1. Leerlingen volgen zoveel mogelijk de lessen vanuit één lokaal. Dit betekent dat de docenten van lokaal wisselen.
 2. Er zal gewerkt worden met een verkort rooster (35 minuten). De lessen stoppen om 12.05 uur of 12.40 uur.
 3. Voor LO en de kunstvakken mogen de leerlingen naar het desbetreffende vaklokaal.
 4. Tijdens de pauzes blijven de leerlingen in het lokaal onder toezicht van de docent die daar het lesuur voorafgaand aan de pauze lesgaf.
 5. Na de laatste les zal de leerling meteen naar huis moeten gaan.
 6. De stages van onze leerlingen worden voorlopig uitgesteld of afgezegd.
 7. Alle excursies, schoolreizen, gastlessen, e.d. gaan niet door.
 8. Leerlingen wordt met klem aangeraden om schoolwerk bij te houden via de studieplanners in Magister.
 9. Docenten zijn beschikbaar tijdens lestijden, tenzij ze ziek zijn.

Belangrijk blijft het nadrukkelijk advies om bij milde klachten zoals keelpijn, hoesten, (neus)verkoudheid en verhoging of koorts uw kind thuis te houden en ziek te melden. Als leerlingen op school klachten vertonen worden zij direct naar huis gestuurd en brengen we u op daarvan op de hoogte.

Ten aanzien van onze organisatie:

 1. Alle externe afspraken binnen en buiten de deur gaan niet door en worden afgezegd door degene die de afspraak heeft.
 2. Oudergesprekken gaan niet door. Eventueel kunnen ze wel telefonisch, via skype of Facetime gevoerd worden.

Mocht u vragen hebben, laat het ons weten. Dit kan via de leerlingencoördinator of teamleider.

Astrid Briek, directeur vmbo