handvaardigheid9.jpg

TL XL leerweg

In het eerste leerjaar theoretische leerweg bieden wij TL XL aan. TL XL is bedoeld voor leerlingen waarvan nog niet zeker is dat ze de HAVO kunnen doen.
Na een intakegesprek, advies basisschool en de score op eindtoets wordt gekeken of je wordt toegelaten tot TL XL.
Naast de algemeen vormende vakken en praktijkvakken zoals techniek, tekenen krijg je als extra vak Frans.
In de lessen wordt gebruik gemaakt van TL/havo boeken. De toetsen worden ook zo genormeerd.

Aan het einde van het eerste leerjaar stroom je door naar de havo of naar de theoretische leerweg.