TM 0305 Small

Veel projecten en activiteiten

Natuurlijk leer je van alles uit boeken. Maar misschien nog wel meer van de projecten en spellen die we doen. Daar leer je om vanuit verschillende vakken aan een onderwerp te werken. Je past toe wat je bij die vakken hebt geleerd en snapt daardoor waaróm je dat daar leert. In eerdere jaren hebben we bijvoorbeeld vlotten gemaakt van wegwerpmateriaal en aardbevings- bestendige huisjes gebouwd. We keken dan welk vlot het beste dreef in het Damsterdiep en welk huis het langst bleef staan op een trilplaat. Je leert ook een boel van de excursies en wedstrijden waar we aan meedoen.

Zo besteden we in december aandacht aan 'Paarse Vrijdag'. Dit is een dag waarop mensen door het dragen van de kleur paars hun solidariteit kunnen tonen met homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren.

Om het lezen onder jongeren doen we mee met het landelijk project “De Weddenschap”. Met “De Weddenschap” probeert Stichting Lezen in samenspraak met MediaMucho de leerlingen die in het (v)mbo minder graag lezen, toch een positieve leeservaring te bezorgen. Daarbij trekken een aantal bekende Nederlanders de aarzelende lezers over de streep. 

In januari zal er gestart worden met de bouw van een fietsenhok voor de nieuwe campus. De leerlingen van de afdeling BWI  zullen deelnemen aan dit project. Het fietsenhok zal gerealiseerd worden in samenwerking met de BAM. Voor de BWI leerlingen geldt dat de bouw van het fietsenhok gebruikt zal worden in de profielmodules bouwproces en bouwvoorbereiding, en bouwen vanaf de fundering. Naast de theorie zal er ook in de praktijk gewerkt worden en zullen tal van lessen starten in de bouwkeet op de campus.

Op "Girlsday" maken meiden kennis met bèta-, technische- en ICT-beroepen. Deze dag brengen zij een bezoek aan verschillende bedrijven in deze sector in regio. We hopen zo hun blik op de bèta, techniek en ICT te verbreden en hiermee hun loopbaankeuze te beïnvloeden.

Met de "Wetenschapsdag" willen we leerlingen prikkelen door ze kennis te laten maken met de wetenschap. Er worden lezingen gegeven op het gebied van sterrenkunde, aardbevingsbestendig bouwen en forensische psychologie. Verder zijn er demonstraties met vloeibaar stikstof, bionische handen en ‘het nieuwe voedsel”.

Deze activiteiten vinden niet alleen op school plaats maar we organiseren ook verschillende excursies onder andere naar het Groninger museum, Body World in Amsterdam of de Ardennen. Welke activiteiten je precies gaat doen hangt af van je leerweg en/of profiel. Aan het einde van het schooljaar hebben de leerjaren één en twee een activiteitenweek.